Ochrona danych - RODO

Beijer Ref AB zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jakie masz prawa i opcje w tym zakresie.

Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

Za Twoje dane osobowe odpowiada Beijer Ref AB.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, adres pocztowy, w tym adres domowy, jeśli nam je podałeś, adres firmy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu i adres e-mail;
• Dane dotyczące płatności, takie jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych / debetowych, numery kodów bezpieczeństwa i inne powiązane informacje rozliczeniowe;
• Dalsze informacje biznesowe są koniecznie przetwarzanne w ramach transakcji biznesowej, projektu lub stosunku umownego klienta z Beijer Ref AB lub dobrowolnie dostarczone przez Ciebie, np. w procesie rekrutacji, takim jak udzielone instrukcje, dokonane płatności, wnioski i projekty;
• Twoje hasło do strony internetowej Beijer Ref AB lub innych chronionych hasłem platform lub usług, jeśli je masz;
• Informacje zebrane z publicznie dostępnych zasobów, baz danych o rzetelności i agencji kredytowych;
• Jeśli jest to prawnie wymagane do celów zgodności, informacje o istotnych i znaczących postępowaniach sądowych lub innych postępowaniach sądowych przeciwko Tobie lub powiązanej z Tobą stronie trzeciej oraz interakcji z Tobą, które mogą być istotne dla celów ochrony konkurencji;
• Specjalne kategorie danych osobowych. W związku z rejestracją i zapewnieniem dostępu do wydarzenia lub seminarium, możemy poprosić o informacje o Twoim zdrowiu w celu zidentyfikowania i uwzględnienia wszelkich niepełnosprawności lub specjalnych wymagań żywieniowych, które możesz mieć. Każde wykorzystanie takich informacji odbywa się za Twoją zgodą. Jeśli nie podasz takich informacji o niepełnosprawności lub specjalnych wymaganiach żywieniowych, nie będziemy w stanie podjąć żadnych odpowiednich środków ostrożności;
• Inne dane osobowe dotyczące Twoich preferencji, jeśli jest to istotne dla sprzedaży i usług, które świadczymy; i / lub
• Szczegóły Twoich wizyt w naszej siedzibie.

Od czasu do czasu mogą one zawierać dane osobowe dotyczące Twojego członkostwa w stowarzyszeniu zawodowym lub związkowym, dane osobowe dotyczące zdrowia, szczegóły preferencji żywieniowych, jeśli są istotne w związku z wydarzeniami, na które Cię zapraszamy, oraz szczegóły dotyczące wszelkich posiadanych przez Ciebie kar.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Możemy zbierać dane osobowe o Tobie w wielu okolicznościach, w tym

• Gdy Ty lub Twoja organizacja poszukujecie od nas informacji lub porady lub korzystacie z jakichkolwiek usług online;
• Kiedy Ty lub Twoja organizacja przeglądacie, składacie zapytanie lub w inny sposób wchodzicie w interakcję na naszej stronie internetowej;
• Kiedy ubiegasz się o pracę lub wolne stanowisko w naszej firmie;
• Gdy Ty lub Twoja organizacja oferujecie nam świadczenie lub świadczenie usług.
• Gdy uczestniczysz w seminarium lub innym wydarzeniu Beijer Ref AB lub rejestrujesz się, aby otrzymywać od nas dane osobowe, w tym szkolenie; lub

W pewnych okolicznościach zbieramy Twoje dane osobowe ze źródła zewnętrznego. Na przykład możemy zbierać dane osobowe od Twojej organizacji, innych organizacji, z którymi masz kontakty, agencji rządowych, agencji sporządzającej sprawozdania kredytowe, dostawcy informacji lub usług lub z publicznie dostępnych rejestrów.

Czy musisz podać dane osobowe?

Co do zasady, przekazujesz nam swoje dane osobowe całkowicie dobrowolnie; jeśli zdecydujesz się nie wyrazić zgody lub nie podasz danych osobowych, zasadniczo nie będzie to dla Ciebie szkodliwe. Istnieją jednak okoliczności, w których Beijer Ref AB nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, na przykład dlatego, że te dane osobowe są wymagane do przetwarzania Twoich instrukcji lub zamówień i dostaw, zapewnienia dostępu do oferty internetowej lub newslettera lub przetwarzania Twoich informacje w procesie rekrutacji lub w celu przeprowadzenia wymaganego prawem przeglądu zgodności. W takich przypadkach niestety nie będziemy w stanie dostarczyć Ci tego, o co prosisz, bez odpowiednich danych osobowych, o czym poinformujemy Cię o tym.

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do następujących celów („Dozwolone cele”):

• Zapewnianie sprzedaży towarów lub innych usług lub rzeczy, o które prosiłeś, w tym usług lub rozwiązań online zgodnie z instrukcjami lub prośbą Ciebie lub Twojej organizacji;
• Zarządzanie i administrowanie relacjami biznesowymi Państwa lub Państwa organizacji z Beijer Ref AB, w tym przetwarzanie płatności, księgowość, audyt, fakturowanie i windykacja, usługi wsparcia;
• Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych (takich jak obowiązek prowadzenia dokumentacji), sprawdzanie zgodności lub obowiązki rejestrowania (np. Przepisy eksportowe, przepisy dotyczące sankcji handlowych i embarga, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, kontroli finansowej i kredytowej oraz oszustw, zapobiegania i wykrywania przestępstw), które może obejmować automatyczne sprawdzanie Twoich danych kontaktowych lub innych informacji, które podajesz na temat swojej tożsamości, na podstawie odpowiednich list podmiotów objętych sankcjami oraz kontaktowanie się z Tobą w celu potwierdzenia Twojej tożsamości w przypadku potencjalnego dopasowania lub nagrania interakcji z Tobą, co może być istotne dla celów zgodności;
• Analiza i ulepszanie naszych usług i komunikacji z Tobą;
• Ochrona bezpieczeństwa i zarządzanie dostępem do naszych lokali, systemów informatycznych i komunikacyjnych, platform internetowych, stron internetowych i innych systemów, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
• Do celów ubezpieczeniowych;
• Do monitorowania i oceny zgodności z naszymi zasadami i standardami;
• Aby spełnić nasze prawne i regulacyjne obowiązki i żądania, w tym składać raporty i / lub podlegać audytowi przez krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne;
• Przestrzeganie nakazów sądowych i wykonywania i / lub obrony naszych praw;
• W jakimkolwiek celu związanym i / lub pomocniczym w stosunku do któregokolwiek z powyższych lub jakiegokolwiek innego celu, w którym przekazano nam Twoje dane osobowe.

W przypadku wyraźnej zgody, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w następujących celach:

• Komunikowanie się z Tobą za pośrednictwem zatwierdzonych kanałów, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w branży, ogłoszeniami i innymi informacjami o produktach, technologiach i usługach Beijer Ref AB (w tym biuletyny i inne informacje), a także o szkoleniach Beijer Ref AB , wydarzenia i projekty;
• Ankiety konsumenckie, kampanie marketingowe, analizy rynku, loterie, konkursy lub inne działania lub wydarzenia promocyjne; lub
• Zbieranie informacji o Twoich preferencjach w celu stworzenia profilu użytkownika w celu spersonalizowania i polepszenia jakości naszej komunikacji i interakcji z Tobą (na przykład poprzez śledzenie biuletynów lub analizę witryny).

W odniesieniu do komunikacji marketingowej - jeśli będzie to wymagane przez prawo - przekażemy Ci takie informacje tylko po wyrażeniu przez Ciebie zgody i zapewnimy Ci możliwość rezygnacji w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas dalszej komunikacji marketingowej. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących Ciebie lub tworzenia profili innych niż opisane powyżej.

W zależności od tego, w jakim z powyższych dozwolonych celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych:

• Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania instrukcji klienta lub dostawcy lub innej umowy z Tobą lub Twoją organizacją;
• W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. Prowadzenie dokumentacji emerytalnej lub dokumentacji do celów podatkowych); lub
• Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu lub odbiorców będących osobami trzecimi, które otrzymują Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad takimi interesami.

Ponadto przetwarzanie może opierać się na Twojej zgodzie, jeśli wyraźnie nam ją udzieliłeś.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać w następujących okolicznościach:

• Możemy udostępniać Twoje dane osobowe między podmiotami Beijer Ref na zasadzie poufności, jeśli jest to wymagane do celów świadczenia porad prawnych lub innych produktów lub usług oraz do celów administracyjnych, rozliczeniowych i innych celów biznesowych. Listę krajów, w których znajdują się podmioty Beijer Ref, można znaleźć na naszej stronie internetowej Beijer Ref beijeref.com;
• Możemy ujawniać Twoje dane osobowe partnerom zewnętrznym w celu wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu i rekrutacji, administrowanie komunikatami prasowymi, analityka danych lub statystyki.
• Możemy ujawnić Twoje dane kontaktowe w sposób poufny stronom trzecim w celu zebrania Twojej opinii na temat świadczenia usług Beijer Ref AB, aby pomóc nam zmierzyć naszą wydajność oraz ulepszyć i promować nasze usługi;
• Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom świadczącym usługi w zakresie kontroli prania pieniędzy, zmniejszania ryzyka kredytowego i innych celów zapobiegania oszustwom i przestępczości oraz firmom świadczącym podobne usługi, w tym instytucjom finansowym, biurom informacji kredytowej i organom regulacyjnym, którym takie dane osobowe są udostępniane;
• Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dowolnej stronie trzeciej, której powierzymy lub zmienimy którekolwiek z naszych praw lub obowiązków;
• Możemy również instruować dostawców usług w Beijer Ref AB lub poza nią, w kraju lub za granicą, np. centra usług wspólnych, aby przetwarzać dane osobowe w dozwolonych celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Beijer Ref AB zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialna za Twoje dane osobowe oraz zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas angażowania takich dostawców usług;
• Możemy również wykorzystywać zagregowane dane osobowe i statystyki w celu monitorowania korzystania ze strony internetowej, aby pomóc nam rozwijać naszą stronę internetową i nasze usługi.

W przeciwnym razie ujawnimy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy kierujesz nami lub udzielisz nam zgody, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy, sądowy lub oficjalny wniosek, aby to zrobić, lub jeśli jest to wymagane w celu zbadania rzeczywistych lub podejrzewanych działań oszukańczych lub przestępczych.

Dane osobowe innych osób, które nam przekazujesz

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe dotyczące kogoś innego (na przykład jednego z twoich dyrektorów lub pracowników lub kogoś, z kim prowadzisz interesy), musisz upewnić się, że jesteś uprawniony do ujawnienia nam tych danych osobowych i że bez podejmowania przez nas jakichkolwiek dalsze kroki, możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać te dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W szczególności musisz upewnić się, że dana osoba jest świadoma różnych kwestii wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności, ponieważ te kwestie dotyczą tej osoby, w tym naszej tożsamości, sposobu kontaktowania się z nami, naszych celów gromadzenia danych, naszych praktyk w zakresie ujawniania danych osobowych (w tym udostępnianie odbiorcom zagranicznym), prawo osoby fizycznej do uzyskania dostępu do danych osobowych i wniesienia reklamacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz konsekwencji w przypadku niepodania danych osobowych (np. niemożność świadczenia usług).

Ochrona Twoich danych osobowych

Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zachować poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami dotyczącymi przechowywania, ujawniania i dostępu do danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane w naszych systemach technologii danych osobowych, systemach naszych kontrahentów lub w plikach papierowych.

Przekazywanie Twoich danych osobowych za granicę

Beijer Ref AB jest częścią globalnej grupy biznesowej Beijer Ref. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe za granicę, jeśli będzie to wymagane w dozwolonych celach opisanych powyżej. Może to obejmować kraje, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony, jak przepisy obowiązujące w Twoim kraju (na przykład przepisy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Australii). Zapewnimy, że wszelkie takie międzynarodowe transfery danych będą podlegały odpowiednim lub odpowiednim zabezpieczeniom zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 lub innych odpowiednich przepisów. Obejmuje to zawarcie standardowych klauzul umownych UE, które są dostępne tutaj.

Aktualizacja danych osobowych o Tobie

Jeśli którekolwiek z danych osobowych, które nam przekazałeś, ulegną zmianie, na przykład jeśli zmienisz swój adres e-mail lub jeśli zechcesz anulować jakąkolwiek prośbę, którą skierowałeś do nas, lub jeśli dowiesz się, że mamy jakiekolwiek nieprawidłowe dane osobowe na Twój temat, daj nam znać, wysyłając wiadomość e-mail na adres beijer@beijer.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niedokładnych, nieautentycznych, niepełnych lub niekompletnych danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do realizacji Dozwolonych Celów lub wycofasz swoją zgodę (w stosownych przypadkach), a dalsze przechowywanie takich danych nie jest wymagane przez prawo ani w inny sposób. W szczególności będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane, aby Beijer Ref AB mogła dochodzić lub bronić się przed roszczeniami prawnymi do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania roszczeń.

Twoje prawa

Z zastrzeżeniem określonych warunków prawnych, masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, które posiadamy, do poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych oraz sprzeciwić się lub ograniczyć wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych. Możesz również złożyć skargę, jeśli masz obawy dotyczące naszego postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

Jeśli chcesz wykonać którekolwiek z powyższych, wyślij wiadomość e-mail na adres beijer@beijer.pl. Możemy zażądać, abyś udowodnił swoją tożsamość, dostarczając nam kopię ważnego środka identyfikacyjnego, abyśmy mogli spełnić nasze zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa i zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu danych. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię uzasadnioną opłatą administracyjną za wszelkie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania dotyczące dostępu do Twoich danych oraz za wszelkie dodatkowe kopie danych osobowych, o które prosisz.

Rozpatrzymy wszelkie otrzymane przez nas prośby lub skargi i udzielimy odpowiedzi w odpowiednim czasie. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz wnieść skargę do odpowiedniego regulatora prywatności. Na żądanie przekażemy Ci dane odpowiedniego organu regulacyjnego.

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zmieniających się wymogów prawnych. W przypadku takich zmian opublikujemy zmienioną Politykę prywatności na naszej stronie internetowej lub opublikujemy ją w inny sposób. Zmiany wejdą w życie, gdy tylko zostaną opublikowane na tej stronie.

Jak skontaktować się z Beijer Ref AB

Czekamy na Twoje poglądy na temat naszej strony internetowej i naszej Polityki prywatności. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań lub komentarzy, wyślij wiadomość e-mail na adres beijer@beijer.pl.