Databeskyttelse - GDPR

Beijer Ref AB er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Beijer Ref AB er ansvarlig for dine personlige oplysninger.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

De personlige oplysninger vi indsamler kan omfatte:

• Kontaktinformationer som dit navn, jobtitel, adresse, inkl. din hjemmeadresse, som du har givet til os, virksomhedsadresse, telefonnummer, mobilnummer, faxnummer og e-mail.
• Betalingsinformation som data der er nødvendige til behandling af betalinger og forebyggelse af svindel, herunder kredit-/ betalingskortnumre, sikkerhedskodenumre og andre relaterede faktueringsoplysninger.
• Yderligere forretningsinformation, der nødvendigvis behandles i en forretningstransaktion, projekt eller klientkontraktforhold med Beijer Ref AB eller frivilligt leveret af dig, som f.eks. I en rekrutteringsproces, såsom instruktioner, betalinger, anmodninger og projekter;
• Din adgangskode til Beijer Ref AB hjemmeside eller andre adgangskodebeskyttede platforme eller tjenester, hvor du har en;
• Oplysninger indsamlet fra offentligt tilgængelige ressourcer, integritetsdatabaser og kreditbureauer;
• Hvis det kræves juridisk af hensyn til overholdelsesformål, så kan oplysninger om relevant og væsentlig retssag eller anden retslig foretagende mod dig eller en tredjepart relateret til dig og i interaktion med dig, være relevant til "Antitrust" formål.
• Særlige kategorier af personoplysninger. I forbindelse med tilmelding til et arrangement eller et seminar kan vi bede om oplysninger om dit helbred med henblik på at identificere og tage hensyn til eventuelle handicap eller særlige diætkrav, du måtte have. Enhver brug af sådanne oplysninger er baseret på dit samtykke. Hvis ikke du giver sådanne oplysninger om handicap eller særlige diætkrav, vil vi ikke være i stand til at tage nogen forholdsregler.
• Detaljer om dine besøg i vores lokaliteter.

Fra tid til anden kan det omfatte personlige oplysninger om dit medlemskab af en professionel- eller brancheforening eller fagforening, personlige helbredsdata, detaljer om kost preferæncer, når det er relevant for begivenheder, som vi iniviterer dig til, og detaljer om enhver kriminel journal, du måtte have.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig under en række omstændigheder, herunder:

• Når du eller din organisation søger information eller rådgivning fra os eller bruger nogen online tjenester;
• Når du eller din organisation søger, foretager en forspørgsel eller på anden måde interagerer på vores hjemmeside;
• Når du ansøger om et job eller en åben stilling i vores virksomhed;
• Når du eller din organisation tilbyder at levere tjenester til os.
• Når du deltager i et seminar eller et andet Beijer Ref AB arrangement eller tilmelder dig for at modtage personlige oplysninger fra os, herunder træning eller;

Under visse omstændigheder indsamler vi personlige oplysninger om dig fra en tredjepartskilde. For eksempel kan vi indsamle personlige oplysninger fra din organisation, andre organisationer, som du har kontakt med, offentlige myndigheder, et kreditrapporteringsbureau, en informations- eller tjenesteudbyder eller.

Er du forpligtet til at give personlige oplysninger?

Som et generelt princip vil du give os dine personlige oplysninger helt frivilligt; der er generelt ingen ufordelagtige konsekvenser for dig, hvis du vælger ikke at give dit samtykke eller give dine personlige oplysninger. Der er dog omstændigheder, hvor Beijer Ref AB ikke kan handle uden visse af dine personlige oplysninger, for eksempel fordi disse personlige oplysninger er nødvendig for at behandle dine instruktioner eller ordrer og leveringer, give dig adgang til et webtilbud eller nyhedsbrev, behandle dine oplysninger i en rekrutteringsproces, eller for at udføre en lovmæssigt krævet screening. I disse tilfælde vil det desværre ikke være muligt for os at give dig det, du beder om uden de relevante personlige oplysninger.

Til hvilke formål bruger vi dine oplysninger?

Vi kan kun bruge dine personlige oplysninger til følgende formål ("Tilladte formål"):

• Levering af salg af varer eller andre tjenester du måske har anmodet om. Herunder onlinetjenester eller løsninger, som er anmodet om af dig eller din organisation;
• Styring og administration af din eller din organisations forretningsforhold med Beijer Ref AB, herunder behandling af betalinger, regnskab, revision, fakturering, inkasso og supportservice.
• Overholdelse af vores juridiske forpligtelser såsom forpligtelser til journalføring, forpligtelser til screening eller registrering af overholdelse (f.eks. Eksportlove, handelssanktion og embargolovgivningen til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiel og kreditcheck samt bedrageri og kriminalitetsforebyggelse og afsløring) som kan omfatte automatiserede kontroller af dine kontaktoplysninger eller andre oplysninger du giver om din identitet i forhold til gældende lister over sanktionerede parter og kontakte dig for at bekræfte din identiet i tilfælde af et potentielt match.
• For at analysere og forbedre vores tjenester og kommunikation til dig;
• Beskyttelse af sikkerheden ved styringen af adgangen til vores lokaliteter, it- og kommunkationssystemer, online platforme, hjemmesider og andre systmer, forebyggelse og afsløring af sikkerhedstrusler, bedrageri eller andre kriminelle eller ondsindede aktiviteter;
• Forsikringsformål;
• Overvågning og vurdering af overholdelse af vores politikker og standarder.
• Overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og anmodninger, herunder rapportering til og / eller revision af nationale og internationale;
• Overholde retskendelser og øvelser og/eller forsvare vores juridiske rettigheder.
• Til ethvert formål relateret og/eller underordnet til et af ovenstående eller ethvert andet formål, hvortil dine personlige oplysninger blev leveret til os.

Hvor du udtrykkeligt har givet os dit samtykke, behandler vi muligvis også dine personlige oplysninger til følgende formål:

• Kommunikation med dig gennem de kanaler du har godkendt for at holde dig opdateret om de nyeste brancheudviklinger, meddelser og anden information om Beijer Ref AB produkter, teknologier og tjenester (inkl. Nyhedsbreve og anden information) samt Beijer Ref AB træning, begivenheder og projekter.
• Kundeundersøgelser, marketingkampagner, markedsanalyse, konkurrencer eller andre salgsfremmende aktiviteter eller begivenheder.
• Indsamling af oplysninger om dine præferencer for at oprette en profil til at personalisere og fremme kvaliteten af vores kommunikation og interaktion med dig (f.eks. Ved hjælp af nyhedsbrevsporing eller hjemmesideanalyse).

Med hensyn til markedsføringsrelateret kommunikation vil vi - hvor det er lovligt påkrævet kunne give dig sådanne oplysninger, efter at du har tilmeldt dig og give dig mulighed for at fravælge når som helst, hvis du ikke ønsker at modtage ydereligere markedsføringsrelateret kommunikation fra os. Vi bruger ikke dine personlige oplysninger til at træffe automatiske beslutninger, der påvirker dig eller oprettelse af andre profiler end beskrevet ovenfor.

Afhængigt af hvilket af de ovennævnte tilladte formål vi bruger dine personlige oplysninger til, behandler vi muligvis dine personlige oplysninger på en eller flere af følgende juridiske grunde:

• Fordi behandling er nødvendig for udførelsen af en kunde- eller leverandørinstruktion eller anden kontrakt med dig eller din organisation;
• For at overholde vores juridiske forpligelser (f.eks. Til at føre pensionsoptegnelser eller skattemæssige formål.
• Behandling er nødvendig med henblik på vores legitime interesse eller for tredjepartsmodtagere, der modtager dine personlige oplysninger, forudsat at sådanne interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.

Derudover kan behandlingen være baseret på dit samtykke, når du udtrykkeligt har givet os det.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Vi deler muligvis dine personlige oplysninger under følgende omstændigheder:

• Vi deler muligvis dine personlige oplysninger mellem Beijer Ref internt på et fortroligt grundlag, hvor det er nødvendigt med det formål at yde juridisk rådgivning eller andre produkter og services og for administrativt, fakturering og andre forretningsformål. En liste over de lande, hvor Beijer Ref er placeret, kan findes på vores hjemmeside www.beijerref.com;
• Vi kan videregive dine personlige oplysninger til eksterne partnere for at udføre opgaver på vores vegne, såsom at levere it-service eller hjælpe med markedsføring og rekruttering, administration af pressemeddelser, dataanalyse eller statistik.
• Vi kan videregive dine kontaktoplysninger på et fortroligt grundlag til tredjeparter med henblik på at indsamle din feedback om Beijer Ref ABs serviceydelse, for at hjælpe os med at måle vores ydelse og forbedre og fremme vores service.
• Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med enhver tredjepart, som vi tildeler eller fornyer nogen af vores rettigheder eller forpligtelser til.
• Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med tredjeparter f.eks. Domstole, retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder eller advokater eller andre parter, hvor det med rimelighed er nødvendigt for oprettelse, udøvelse eller forsvar af et juridisk.
• indenlandsk eller i udlandet f.eks. Servicecentre til kun at behandle personlige oplysninger til de tilladte formål på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. Beijer Ref AB bevarer kontrollen og vil forblive fuldt ansvarlig for dine personlige oplysninger og vil bruge passende sikkerhedsforanstaltninger, som krævet i gældende lov for at sikre integriteten og sikkerheden af dine personlige oplysninger, når de inddrages i serviceudbydere;
• Vi bruger også de samlede personlige oplysninger og statistikker med det formål at overvåge brugen af hjemmesiden for at udvikle vores hjemmeside og vores service.

Ellers videregiver vi kun dine personlge oplysninger, når du giver os tilladelse, når det kræves af gældende lovgivning, reguleringer, jurdisk eller officiel anmodning om at gøre det eller som påkrævet for at undersøge faktiske eller mistanke om bedrageri eller kriminelle aktiviteter.

Personlige oplysninger om andre mennesker, som du giver til os.

Hvis du giver personlige oplysninger til os om en anden (såsom en af dine direktører eller medarbejdere eller nogen som du har et forretningsforhold med), skal du sikre dig, at du har ret til at videregive disse personlige oplysninger til os… Du skal især sikre, at den pågældende person er opmærksom på de forskellige forhold, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, da disse forhold vedrører den pågælende person, herunder vores identiet, hvordan man kontakter os, vores formål med indsamlingen, vores praksis for videregivelse af personlige oplysninger (herunder videregivelse til overseas modtagere), den enkeltes ret til at få adgang til de personlige oplysninger og indgive klager over håndtering af personlige oplysninger og konsekvenser.

Opbevaring af personlige oplysninger om dig

Vi vil tage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at holde dine personlige oplysninger fortrolige og sikre i overensstemmelse med vores interne procedurer, der dækker lagring, videregivelse af adgang til personlige oplysninger. Dine personlige oplysninger kan opbevares i vores personlige datateknologisystemer, hos vores entreprenører eller i papirfiler.

Overførsel af dine personlige oplysninger til udlandet

Beijer Ref AB er en del af en global aktiv forretningsgruppe, Beijer Ref-gruppen. Vi overfører muligvis dine personlige oplysninger til udlandet, hvis det påkræves de tilladte formål som beskrevet ovenfor. Dette kan omfatte lande, der ikke giver det samme beskyttelseniveau som lomgivningen i dit hjemland (f.ek.s love inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Australien). Vi vil sikre, at sådanne internationale overførsler er underlagt passende garantier som påkrævet i den generelle daabeskyttelsesforodning (EU) 2016/679 eller andre relevante love. Dette inkluderer indgåelse af EU standardkontraktbestemmeler, der er tilgængelige.

Opdatering af personlige oplysninger om dig

Hvis nogen af de personlige oplysninger, som du har givet os, ændres f.eks. Hvis du ændre din e-mail, hvis du ønsker at annullere enhver henvendelse til os eller hvis du bliver opmærksom på, at vi har ukorrekte oplysninger om dig, så giv os besked ved at sende en e-mail til carrier@beijerref.com. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, der skyldes ukorrekte, uautentiske, mangelfulde eller ufuldstændige personlige oplysninger, som du har givet til os.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger slettes, når det ikke længere med rimelighed er nødvendigt for de tilladte formål eller du trækker din samtykke tilbage (hvor det er relevant), og vi ikke er juridisk påkrævet eller på anden måde tilladt at fortsætte lagringen af oplysningerne. Vi opbevarer dine personlige oplysninger, hvor det er nødvendigt for Beijer Ref AB at hævde eller forsvare sig mod juridiske krav indtil udgangen af den relevane opbevaringsperiode eller indtil de pågældende krav er afgjort.

Dine rettigheder

Med forbehold for visse juridiske betingelser har du ret til at anmode om en kopi af de personlige oplysninger om dig, som vi har, til at få ukorrekte oplysninger rettet og til at gøre indsigelse mod eller begrænse vores brug af dine personlige oplysninger. Du kan også indgive en klage, hvis du er usikker over vores håndtering af dine personlige oplysninger.

Hvis du ønsker at gøre et af ovenstående, bedes du sende en e-mail til carrier@beijerref.com. Vi kan anmode dig om at bevise din identitet ved at give os en kopi af et gyldigt identifikationsmiddel for at vi kan overholde vores sikkerhedsforpligtelser og forhindre uautoriseret videregivelse af oplysningerne. Vi forbeholder os ret til at opkræve et administrationsgebyr.

Vi bearbejder eventuelle henvendelser eller klager, som vi modtager og giver dig et svar hurtigst muligt. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du sende din klage den den relevante privatlivsregulator. Vi giver dig oplysninger om din relevante regulator efter henvendelse.

Opdateringer til denne fortroligshedspolitik

Denne fortrolighedspolitik blev sidst opdateret i maj 2018. Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre denne fortrolighedspolitik fra tid til anden i den måde, hvorpå vi behandler dine personlige oplysninger eller ændrede juridiske krav. I tilfælde af sådanne ændringer offentliggør vi den ændrede fortrolighedspolitik på vores hjemmeside eller på anden måde. Ændringerne træder i kraft, så snart de er lagt ud på vores hjemmeside.

Sådan kommer du i kontakt med Beijer Ref AB

Vi tager gerne imod dine synspunkter om vores hjemmeside og vores fortrolighedspolitik. Hvis du vil kontakte os vedrørende spørgsmål eller kommentarer, bedes du sende en e-mail til carrier@beijerref.com .